miércoles, 5 de diciembre de 2012

OS EXERCITOS ENCANTADOS DO REI ARTHUR

"Temos unha lenda que localiza a derradeira batalla d´el rei Arthur na chaira da Limia, Galiza, onde hai unha lagoa da que sae un río que despois entra en Portugal (...) E contase que os mosquitos que voan sobre aquela lagoa son os exércitos d´el rei Arthur, que alí ficaron encantados, agardando o seu retorno" .

Vicente Risco
Mitología Cristiana.
Madrid, Editora Nacional, 1963.

martes, 4 de diciembre de 2012

A LAGOA DE ANTELA

Foi un dos humedais de maior extensión da Península Ibérica, con 7 quilómetros de longo e 6 quilómetros de ancho, aínda que dependendo da época do ano, variaban estas dimensións, así como a súa profundidade. Tiña de profundidade media 0,60 metros e nalgúns “pozos” chegaba ata os 3 metros.

A depresión da Limia tivo a súa orixe durante o Terciario como consecuencia dun amplo xogo de bloques. Uns ascenderon, dando lugar a diversas serras, como as de Queixa ou San Mamede, outras afundironse e derón lugar a un conxunto de depresións tectónicas, como as de Maceda, A Limia ou Monterrei, que bordean polo oeste, sudoeste e sur, respectivamente, as citadas serras.
Ó longo do Terciario, producto dunhas condicións climáticas tropicais, formáronse numerosas áreas lacustres, entre elas a que formaba a lagoa de Antela, nas que, durante o Cuaternario, se foran amoreando sedimentos. A práctica totalidade das lagoas colmatáronse, a excepción da lagoa de Antela, que se conservou ata os nosos días.
Sobre ela contábanse infinidade de lendas, entre elas as máis fermosas está a da cidade de Antioquía, asolagada como castigo por idolatrar o galo; e a dos mosquitos, que erán o rei Artús e os seus soldados, enmeigados naquela veiga.

Innumerables foron os intentos de desaugamento e aproveitamento das súas terras para o labradío ata o seu definitivo desecamento a partir do comezo das obras no ano 1958. Os romanos tentárono coa construcción dun emisario principal e unha tupida rede de pequenas canalizacións.

Da súa riqueza biolóxica destacaban as miles de aves acuáticas que a utilizaban durante todo o ano.

No que foi no seu día o sur da lagoa instálaronse, a partires do ano 1972, varias empresas dedicadas á extracción de area, que é moi apreciada para a construcción.

Neste intre téntase recuperar esta riqueza faunística e botánica mediante a recuperación das charcas das areeiras abandonadas.

O Concello de Sandiás abriu a principios de xuño de 2008 a Casa da Lagoa (Centro de Interpretación da Lagoa de Antela) coincidindo cos 50 anos do comezo das obras de desecación da lagoa de Antela, iniciadas no ano 1958.
Unha antiga casa labrega acolle o Centro de Interpretación da Lagoa de Antela no centro da vila de Sandiás .Neste centro preténdese dar a coñecer dunha forma didáctica a historia da lagoa de Antela, a través dun percorrido que abrangue dende a formación da antiga lagoa de Antela, a súa desecación, ata a actualidade coa recuperación medioambiental das antigas areeiras. Para iso preténdese levalo cabo a través de modernos soportes audiovisuais (cámaras teledirixidas para observar o que está a acontecer nos humedais, breve documental sobre a lagoa de Antela e o patrimonio histórico-artístico da zona, etc.), paneis interpretativos, explicacións didácticas, etc.

A ERMIDA DO SAN BIEITO DA UCEIRAA primitiva ermida foi contruída no ano 1766, posteriormente sería reconstruida e ampliada. Dende o adro vense unhas marabillosas paisaxes da Limia Alta. Tódolos luns de Pascua e o segundo domingo de xullo realízase unha romaría dunha gran tradición en toda a Limia.

A IGREXA DE SANTO ESTEVO DE SANDIÁSTrátase dunha das máis fermosas do renacemento galego. Construída polo mestre de cantería, Bartolomé de Nosendo, antes de 1520. Consta dunha soa nave e presbiterio cuadrangular. Destaca pola súa portada de estilo manuelino, que recorda as igrexas portuguesas de Maravilha, en Santarem, ou a parroquial de Batalha.

O retablo maior é de grande importancia polo seu significado na arte ourensá do século XVII. Foi realizado entre os anos 1603 e 1607 polo entallador Xóan Fernández O Mozo, un pintor de orixe portuguesa,  e polo escultor Francisco de Moure, un dos mellores artistas galegos do primeiro tercio deste século.Consta de 2 corpos, 3 rúas e un ático. Destacan no primeiro corpo san Pedro e san Paulo e no segundo san Francisco, santo Estevo e san Lourenzo. De grande interese son as pinturas da parte baixa, destacan as escenas da Anunciación e a Visitación.

A TORRE DO CASTRO OU TORRE DE SANDIÁS

A súa fundación aparece envolta en varias lendas relacionadas, incluso, con Bernardo do Carpio (século IX). Foi construído sobre un antigo castro, quizais na primeira metade do século XII. Participou nas guerras fronteirizas pola posesión do condado da Limia, entre o monarca Afonso VII de Castela e León e Afonso Henriques de Portugal. No ano 1386 foi asaltado polo duque de Lancaster. Máis tarde en 1467 é arrasado polos irmandiños, e logo reconstruído. Sen embargo, outras fontes dinnos que xa non foi reconstruído. Na guerra hispano-lusitana do século XVIII, foi punto de concentración de tropas. Foi posesión das máis poderosas familias da provincia. Hoxe só queda parte da torre da homenaxe, na que se poden admirar os seus grosos muros. Constaba, ademais de soto, 3 pisos e terraza superior. Ó seu pé pódese admirar unha extraordinaria panorámica da desecada lagoa de Antela e da Limia Alta.

¨O MITO DE ANTEO¨

“As pequenas culturas teñen unha relación complicada co mundo de hoxe en día. É unha situación de Anteo fronte a Hércules: Hércules é a globalización, e Anteo a posibilidade de resistir. O mito dinos que vence Hércules, mais tamén nós di que Anteo segue a resistir”.
Seamus Heaney
Poeta Irlandés
(Irlanda do Norte, 1939-)
Anteo: Mit. Xigante, fillo de Xea e de Poseidón. Hércules na súa viaxe ó Hiperbóreo ten que pasar por Libia, onde loita con Anteo, a quen derruba tres veces. Ó observar que cada vez que este tocaba terra -Xea, a súa nai- adquiría renovadas forzas, ergueuno no aire, e afogouno cos seus potentes brazos.


lunes, 3 de diciembre de 2012

Sobre la necesidad del desagüe de la laguna de la Limia (2)

Por Domingo Fontán (La Exposición Compostelana, xuño 1858).
Reproducido coa autorización da Biblioteca do Museo de Pontevedra.

Domingo Fontán (1766-1866) . Galego Ilustre. Autor da Carta Xeométrica de Galicia (1854), o primeiro mapa de Galicia realizado con métodos científicos, colaborador do Diccionario Madoz, e Deputado a Cortes por Pontevedra polo Partido Liberal.

¨Para evitar tantos daños el Señor Don Julián Touves, corregidor de la villa de Ginzo en 1825, concibió el pensamiento del desagüe de la expresada laguna, y al efecto se dedico á reconocerla detenidamente, y calculó el beneficio que recibiría la agricultura convirtiendo en terreno labradío y de 4ª calidad los que no son mas que inútiles juncales; demostró matemáticamente, que resultarían unos 24.308 ferrados de sembradura, los cuales en venta valdrían 3.240.855 rs vn, y en renta anual unos 120.000 ferrados de trigo que al precio quinquenal de 8 rs por ferrado, reportarían al país la suma de 960.000 reales. Entusiasmado dicho corregidor con el mas vivo deseo del bien público, comunicó su idea á personas facultativas é inteligentes, y á los sujetos mas ilustrados del país, y tuvo la satisfacción de que no solamente aprobasen su proyecto, sino que varios curas párrocos y otros hacendados se suscribieron para contribuir á la obra con cierto número de jornales.

A este tiempo había representado á S.M. , sobre la necesidad y ventajas del referido desagüe D. Domingo Rodríguez Nieto, y en su consecuencia por Real Orden de 3 de Marzo de 1827, comunicada al Intendente General de Galicia, se autorizó al mencionado corregidor para que hiciese levantar el plano y calcular el coste de las obras. Con el auxilio de D. Leocadio García, cura de S. Pedro de Pena, de Fr. Benito Valencia, franciscano del Buen Jesús y otras personas de luces y conocimientos locales, se formó la carta geográfica del territorio de la Limia y sus confines hasta la frontera con Portugal en escala mayor y menor, con expresión de los pueblos, sus distancias entre sí, montañas y ríos. También el capitán de infantería D. Joaquín Pardo, vecino de Ribadavia, levantó el plano topográfico de la parte del río Limia, sita entre los pueblos de Guín, Abeleda y Paradela, poniendo en dicho plano el resultado de las diferentes nivelaciones y reconocimientos del terreno, y haciendo ver que en el circulo de montes que rodean la Limia no hay otra garganta abierta par la corriente de las aguas, que la del puente de Linares: mas esta única abertura se halla interceptada por una gran masa de peñas que obliga á retrotrogradar y rebalsarse el agua; siendo dicho peñascal el que debía romperse á fuerza de pico y barrenos para abrir un nuevo cauce al río. Igualmente se calculó el gasto, y se vio que ascendía á 280.312 rs y 17 mrs el importe de la principal obra de cantería; y el de la acequia ó cauce del río á 147.912 con 17, componiendo la total suma de 428.223 reales.

Reunidos los anteriores datos, auxiliado el Sr. Touves en su comisión por las justicias de los pueblos y demás personas celosas del bien del país, y con los fondos que al efecto destinó á las obras, las cuales desgraciadamente no quedaron terminadas, tanto porque cesó en su destino de corregidor el Sr. Touves, como por otras causas que no creemos oportuno indicar. Sin embargo se construyeron 17.000 varas del nuevo cauce dándole 16 de ancho y la profundidad que exigía el nivel con respecto al nacimiento de las aguas; se comenzó a romper el peñascal del puente Linares y a pesar del hallarse los trabajos incompletos el agua corre libremente arrastrando en las crecientes la arena hasta el punto de ir cegando los pozos y cavidades que hay bajo el mencionado puente, donde antes hacían mucha pesca los vecinos de Guín y Santiago de Rivero; y los ganados pastan en todo tiempo, donde anteriormente no se conocían sino cenagales y pantanos. Se invirtieron en dichas obras 50.000 rs procedentes del fondo de Cruzada, cuyas cuentas rendidas por el depositario D. Bernardo Martínez Moure en 13 de junio de 1834, y en 6 de diciembre de 1844, fueron aprobadas por el Gobierno político de la provincia en 28 de Noviembre de 1844 y en 4 de Mayo de 1845 y publicadas en el boletín oficial a petición del expresado Sr. Touves, para poner coto á la maledicencia de algunos calumniadores, que osaron presentar como dudosa la integridad de dicho funcionario, con notable ingratitud á los beneficios de que le es deudor el país; pues durante su destino de corregidor en la villa de Ginzo, no solamente realizó las indicadas obras que habría terminado si permaneciera en aquel, sino que planteó una parada de caballos padres sostenida con gran lujo, y practicó varios caminos, de manera que la Limia se halla actualmente transitable cuando antes era muy difícil transitar por ella.

Concluimos este artículo encareciendo la necesidad de llevar á cabo la obra principiada y dirigida con tan patriótico celo por el Sr. Touves, de lo cual emanarían incalculables ventajas a la población, agricultura y comercio de un país que según hemos dicho, es de los mas bellos e interesantes de Galicia¨.
Increíble parece que hayan transcurrido 33 años, la 3ª parte de un siglo, desde que emprendió el desagüe de la Limia el Sr. Touves, sin que se haya adelantado mas para conseguirlo, y sin que autoridad alguna (que sepamos) se haya ocupado de ello; asunto que no pudo menos de tener á la vista el Gobierno político de la provincia cuando examinó, aprobó y mandó publicar las cuentas de lo gastado en el proyectado desagüe, como se deja ver por el artículo que acabamos de trasladar. Nada tendría de extraño que así sucediese en un Gobierno absoluto, pero lo es el que suceda en Gobiernos de publicidad y en que todos tenemos alguna intervención. El Gobierno absoluto acogió el proyecto de desagüe. Dos gallegos de muy grata memoria como el Sr. Ballesteros, Ministro de Hacienda, y el Sr. Fernández Varela, Comisario de Cruzada, no desoyeron al Sr. Touves, antes bien secundaron su celo y le facilitaron fondos para llevar a cabo su empresa. Llevamos ya la 4ª parte de un siglo con otro sistema de administración y gobierno mas beneficioso á la cosa pública. La audiencia central tiene en provincias menos extensas que en la anterior época subdelegados, con razón llamados de fomento y agentes de su prosperidad por el Sr. Burgos, encargados de estudiar sus necesidades y satisfacerlas; necesidades que recorriendo personalmente las provincias, no pueden ocultárseles y solo así serán debidamente apreciadas. También deben conocerlas y apreciarlas, así la Diputación provincial compuesta de individuos elegidos aisladamente por cada partido judicial, circunstancia muy atendible para que cada cual promueva intereses del suyo, como los diputados que la provincia de Orense envía a Cortes, igualmente elegidos por distritos y comprometidos á gestionar cerca del Gobierno Supremo por su prosperidad respectiva; en lo cual por lo que hace á la Limia no perjudican en manera alguna antes bien coadyuvan á promover el bien estar de la Nación. De esperar es que así excitados, no estará lejana la época de ver terminado el proyecto tan humanitario y patriótico del Sr. Touves.
Materia nos ofrecerían para extendernos sobre su realización, así los datos consignados en el artículo que dejamos trasladado, como los que personalmente nos hemos procurado reconociendo la Limia detenidamente, pero huyendo siempre de pernoctar en el radio mortífero de su laguna. Hemos recorrido todo su perímetro y reconocido minuciosamente cuantos arroyos desaguan en ella, de los cuales apenas hay dos, de un caudal insuficiente para dar movimiento á un molino harinero del país. Es indudable que las aguas nacen en el fondo de la laguna y que vienen de la gran sierra de S. Mamed y del ramal de la misma que comunica con la de Larouco; por eso crecen o menguan en la estación de las lluvias ó del derretimiento de las nieves. De esta última sierra vienen también las aguas del Ginzo, cuyo valle se inunda igualmente que el Limia. Su desagüe está reducido á profundizar el cauce que ambos reunidos forman hasta vencer el paso del puente Linares, desde el cual hasta Lindoso en el reino vecino hay notable declive. Hágase que también lo haya en el territorio inundado partiendo de las aguas perennes de la laguna; esta desaparecerá entonces de todo aunque subsistan las fuentes que hoy la alimentan, porque se les dará salida. Con esto la producción del valle se hará 8 veces mayor, mediante se calcula que hoy solo se cultiva la 8ª parte de su superficie. El capital que así se obtiene, valuado en 3.210.835 rs con una renta anual de 960.000, recobrado del dominio de las aguas tan solo con un gasto que no llegue a medio millón de rs ó a la sexta parte de su valor, merece bien fijar la atención no solo del Gobierno, sino de cualquier especulador; pues los productos de un año ya exceden del duplo de los 428.225 rs en que fue presupuestado ese gasto por el Sr. Touves. Aun cuando se haga mayor este presupuesto, aun cuando llegará a duplicarse, siempre habría en el desagüe de la Limia un negocio muy lucrativo. Sobre este grande interés de cualquiera capitalista, está el del Gobierno respecto a la salud pública. No insistimos sobre esto, persuadidos ó tal vez ilusionados de que no en vano serán leídas estas líneas¨.


D. Fontán

¨A PROCESIÓN DAS ÁNIMAS¨

¨A PROCESIÓN DAS ÁNIMAS¨(1)


¨A proceseón d´as ánemas é unha cousa que antes daba moito que falar. Hoxe son ben contados os que creen n´ela. ¨Cando van en proceseón –decían- fan ceremonias como enterros: levan entre catro o cadáver, outras van chorando, outras fan de cegos e van cantando responsos¨, etc… ¨Todos os viernes van de visita a casa ond´a morrer algunha persoa¨. ¨Se lle meten a cruz ou a vela a algún vivo, ten que andar na proceseón alumenado (alumean con hosiños) e ir a visita de viernes, pero despóis non sabe onde foi¨. ¨Unha vez era un mozo que andaba n´ela e levou unha tella e fixo un risco na parede ond´a porta d´onde entraba e pr´outro día anduvo mirando por´as portas do pueblo e foi dar co risco ond´a porta d´unha tía, sabendo así que alí fora de visita e iba morrer algún da casa, como así foi.¨ ¨O que ande na proceseón, ten que ir sempre que salgan as outras, e non vale marchar pro extranxeiro; pois un foi para Portugal, e viña andar na proceseón¨. ¨S´algún día fai resistencia para levantarse da cama e ir, danlle en tirar por´as uñas dos pés e non ten outro remedio que ir.¨

¨A PROCESIÓN DAS ÁNIMAS¨(2)

¨Un mozo quitoulle a vela a unha, e, o confesarse, dixoll´o cura; éste mandouno ir esperar a procesión, o mismo sitio, e metería na man a que fose sin éla. Foina esperar, e detrás de todas viña unha sin vela, y´entonces meteullá na man, e dixéronlle: ¨suerte tuveches¨, e seguiron.

¨A PROCESIÓN DAS ÁNIMAS¨(3)

¨O que anda na proceseón e lle pode meter a vela ou a cruz a´lguién, métenlla, y´as outras axúdanlle, en caso de que anden mal a gusto con éla¨. ¨D´unha vez un mozo, vindo da tuna, viu vir a proceseón; entón tumbouse, porque así non poden fagerlle nada, e decián o chegar ond´él, faguendo moito aire: ¨eiquí cheira a vivo, cheira¨… y´él contestaba: ¨cheira pan de nogueira¨…

“Resume xeneral de folk-lore de Sandiás”
Urbano Santana
Revista Nós, xuño-setembro, 1931

¨DO NOSO SEÑOR E SAN PEDRO¨

¨Cando Noso Señor e San Pedro andaban por´o mundo, foron pedir pousad´a unha casa ond´había unha muller sóla; deitonos os dous n´unha misma cama, porque non tiña máis; cando foi día, a vella tiña que salir a traballar e mandounos levantar, pero Noso Señor decíall´a San Pedro ¨deixémonos estar un pouquiño máis´…, máis a vella, así que s´enrabechou, colleu un pau y´empezou a mallar en San Pedro qu´estaba de borda; despóis, él, queríase levantar pero o Noso Señor díxolle: ¨Non, en tal caso, cambiemos de sitio, porque se volve vir a vella, mállate outra vez y´así léva´as tú sempre¨. Cambiaron de sitio por fin, y´entonces volveu a vella: ¨!ay, condenados¡, vos inda estades na cama? Pois deixai que denantes deixe co pau o da borda, pero agora lévayas o da parede¨; y émpezou a mallar outra vez no San Pedro; de forma que, quen levou pau foi xempre o San Pedro¨…


“Resume xeneral de folk-lore de Sandiás”
Urbano Santana
Revista Nós, xuño-setembro, 1931.

¨DO DEMO¨

¨D´o demo contán que, vindo unha noite da tuna unhos catorce ou quince mozos, aparecéuselles en forma de besta, que a colleron e empezaron a porse d´acabalo, e cantos máis se puñan, máis ib´alargando para se puxeran máis, hasta que se puxeron todos,; era pr´atravesar un río, pero cando iban no medio o qu´iba diante, revolveuse e dixo: ¡Ay, Jesús, que trandeira¡, y´entonces a besta (demo) desapareceu e quedaron todos no río….¨
Urbano Santana
¨Resume Xeneral de Folk-lore de Sandiás¨
Revista Nós, 1931

¨A LUMIEIRA DA ERMIDA DO SAN BIEITO DA UCEIRA¨

¨Na construcción da ermida de Sandiás un home levaba no seu carro a lumieira da ermida. Como era nun monte e antigamente non había camiño principal, o home parou o carro e seguiu só para escoller o camiño máis cómodo para subir a lumieira.
Cando volveu onde deixara co carro, este non estaba. Encontrouno despois xunto á ermida. A lumieira estaba xa colocada¨.

Anónimo. Publicado nalgunha revista escolar ou do instituto.

¨O SAN BIEITO DA UCEIRA¨

¨O San Benito (abogado de coxos e outros padecementos físecos), ten unha capilla no monte, que leva o nome do Santo. Ten ofrecementos de pernas, corpos, caras…, según os membros doentes do que ofrece, de cera, que os ten colgados na capilla. O día da festa, e durant´e o ano, hay ofrecementos d´andarll´as novenas de pé ou de rodillas; outros arrumben o monte descalzos, porque lles fag´algún favor ou xa llo ten feito…

Tamén é festa de merendas, ou mellor dito, xantares… Fanlle dúas festas ó ano, chamadas ¨San Benito de Marzo¨ e ¨San Benito de Seitura¨, acaso porque cadra nistes meses. É o Santo máis milagreiro que temos na parróquea. N´algún tempo trouxérono para igrexa en procesión, pero escapábase de noite pro monte; por eso tuveron que faguerlla capilla…(O mesmo sole contarse de todol´os Santos que hay retirados do pobo; hay quen dí qu´era cura que o mandaba levar…). ¨D´unha vez, querendo levar unha pedra pra capilla, grande, e como está rodeada de paredón, andaban buscando por ond´e entrar co carro, e, cando se descoidaron, os bois subiron por´as escaleiras de subir a xente, o que sólo s´explica como milagre, pois do contrario, non houbera sido posible que os bois subisen nin co carro baleiro tales escaleiras¨.
Sexa esto certo ou non, o caso é que na capilla hay unhas muletas y´un cayado que proban que algún subiu axudado de tales instrumentos, e o Santo fixo que non os necesitase pra baixar, y´entonces quedáronlle de regalo e como testimonio do milagre¨.

“Resume xeneral de folk-lore de Sandiás”
Urbano Santana
Revista Nós, xuño-setembro, 1931.

¨A FONTE DA CRUZ DE CARDEITA¨

“A saida do pobo hay nunh´a horta da ¨Crú´de Cardeita¨ unha fonte cuberta de zarapallada por´a veira, y´alí sale, ó día de San Juan, antes de nacer´o sol, unha cobra moi grande, qu´é unha persoa encantada. Trai un caravel na boca, y´o que llo quite co´a boca d´il, ten moito diñeiro, e s´e home, a cobra vólvese muller, e viceversa; pero s´está alí e non ll´o quita, cómeo a cobra”.

“Resume xeneral de folk-lore de Sandiás”
Urbano Santana
Revista Nós, xuño-setembro, 1931.¨A FONTE DO MOURO¨(2)


“Na misma fonte hay unha moura encantada qu´está sentada n´unha silla d´ouro. Había unha rapaza qu´iba coas ovellas pro veciño ¨monte de Picos¨ e a moura aparecíaselle e peinaba moi ben con peina d´ouro; pero tiña que ser secreto, y´a rapaza contoullo a mai, entonces, a moura, comeuna; despóis ib´a mai verrando, ¨ ¡ay miña María!¨… y´a moura contestou, ¨María, Mariola, frita en aceite vay na miña barrigola¨… A mai d´esta moura tiña catro fillas encantadas na fonte; unha vez que foi un de Couso as seituras a Castilla, a vella enteirouse e deulle catro panochas de catro cornexos cada unha, para que as fose tirar á fonte e lle desencantar´as fillas; mais a condanada da muller, o ver as panochas que traía o seu home, antoxóusell´o trigo e comeulle un cornexo a unha; pero cand´o home foi cumplir ca orden da vella, tirou as outras tres panochas, unha a unha, e foron salindo hasta tres cabalos moi gordos e n´eles tres mozas moi guapas, que se marcharon; máis, o tirar a coarta, saliu un cabalo sin unha perna(efecto d´haberlle comid´o cornexo a panocha), e por tanto a moza que viña n´él non pudo marchar e continou encantada, pero deulle de regalo pr´a muller un pano encarnado de seda, que habend´o atado a un carballo no camiño, quedou éste feito un carbón, como lle pasaría a muller se o puxera…”.

“Resume xeneral de folk-lore de Sandiás”
Urbano Santana
Revista Nós, xuño-setembro, 1931.

¨A FONTE DO MOURO¨(1)

“A fonte do Mouro, é produto d´unha escavación que fixeron os vellos en busca d´unha trabe d´ouro: ¨Cando andaban cavando aparecéulles un mouro n´un cabalo, que lles dixo que non seguisen afondando senon darían c´unha trabe de alquitrán antes do d´ouro, y´entonces non cavaron máis”.
“Resume xeneral de folk-lore de Sandiás”
Urbano Santana
Revista Nós, xuño-setembro, 1931.

sábado, 1 de diciembre de 2012

¨NA PROCURA DO TESOURO DO CASTELO DE SANDIÁS¨

¨Fai xa moitos anos, un grupo de veciños, tanto do Castro como das Pegas, movidos pola cobiza que un deles lle meteu nos miolos co libro dos tesouros ou ¨Ciprianillo¨, fartáronse de facer buratos por todo o outeiro, ata que cavando, cavando, descubriron o pozo do castelo de pura casualidade. Ó único que sacaron foi uns cantos xerros, ós que non deron a maior importancia, xa que eles ó que buscaban era o tesouro, pero como estaban baleiros, tiráronos de novo ou regaláronos. Algúns deles vinos nunha ocasión no Museo, pero non sei como estará referenciado¨.

Fonte: Esta lenda foi recollida por J.J. Cid (O Castro - Sandiás).¨A TRAIZÓN DA TORRE DE SANDIÁS¨

¨Cando eu era neno, un veciño de O Castro (a aldea que está ó pé da torre) contoume a seguinte lenda: ¨Hai moito tempo un exercito de homes vidos de lonxe arrodearon a torre do Castro, pero os que alí vivían defendéronse valentemente do ataque, e non a deron tomado (os seus muros ainda hoxe impresionan). Pero unha noite, un criado abriulles a porta ás agachadas, e eles entraron e pasaron a coitelo a todos os habitantes da torre, non tendo piedade con ninguén, para logo plantarlle lume e botala embaixo¨.
Non hai moito tempo lin nun libro* de historia no que aparecia reseñado este relato; o exercito eran os Irmandiños. O meu veciño dubido moito que lerá este libro, mais as lendas moitas veces teñenvos unha base real¨.

¨... Os sitiadores, axudados pola traizón dun criado, entraron unha noite pola portela, mataron ós defensores, e puxeronlle lume á torre, onde pereceron os familiares, derruiron a fortaleza, e voltaron a reforza-lo cerco de Allariz¨


Recollida por Xavier F. M.

*¨Historia de Allariz, Vila y Corte Románica¨ A. Cid Rumbao. Dep. Prov. Ourense (1984)¨O MOURO ROUBA ZAPATOS¨

“E os vellos contan que cando seus abos eran mozos xuntaron varias escadas e subiron a éla, e un que se chamaba ¨o tío curcumba¨ paseábase por´o alto e foi un mouro e marchoulle c´un zapato sin que o visen”.

“Resume xeneral de folk-lore de Sandiás”

Urbano Santana
Revista Nós, xuño-setembro, 1931.¨O TESOURO DO CASTELO DE SANDIÁS¨

“Dentro d´o castillo hay un pozo con varios metros d´auga, moi oscuro, e por íl ten entrada, e debaixo hay un salón con moito ouro. Para desencantalo, hay que levar un hovo d´unha pita negra, y´a pita; ésta sóltase no salón, y´o hovo estréllase na frente a un xigante qu´está dentro c´unha machada levantada pra matar ó que vaya se non lle da co hovo…”.

“Resume xeneral de folk-lore de Sandiás”
Urbano Santana
Revista Nós, xuño-setembro, 1931.
¨O CASTELO DE SANDIÁS¨


“Foi feito, según boca dos vellos, por´os mouros cand´ó de Pena que está de frente a unhos 7 Km pouco máis ou menos o Sur do d´eiquí, meténdose por´o tanto a Veiga no medio. Fixeron por debaixo da terra unha carretera desd´unh´autra torre e por éla andan os mouros d´un lado para outro. Cand´os fixeron, os ferreiros de Pena e máis o de Castro, pr´apuntar os picos non tiñan máis que un martelo pr´os dous e arreglábanse con él tirándoyo desd´unha a outra cando lles faguía falta”.

“Resume xeneral de folk-lore de Sandiás”
Urbano Santana
Revista Nós, xuño-setembro, 1931.sábado, 17 de noviembre de 2012

¨ANTIOQUIA¨

“No lugar que oxe ocupa a lagoa de Antela houbo, n-outros tempos unha cidade chamada Antioquía. Era a meirande que se conecia e a mais rica. Pro a sua riqueza e o seu grandor foron a sua perda. Trocouse soberbia. Os seus veciños asoballaban ás xentes dos arredores e non tiñan caridade con ninguén.

Quixo Deus castigalos, mais Xesús propúxose salvar ós xustos que houbese. E veu á terra, e foi a Antioquía na figura dun esmolante e tentou a caridade dos antioquiaus. Percorreu a cidade enteira da primeira á últema casa pedindo esmola, e non achóu a ninguén que xiquera lle dixese: ¨Deus te axude¨. Postreiramente, cando xa marchaba co corazón atristurado, entre uns carballos viu unha casarella ca porta suchouza e unha velliña, mui velliña, agarouchada a carón dun lumiño que máis afumaba qu-aquecía. Xesús arrimouse e pregou:

-Unha esmola pol-o amor de Deus.

-Pase quen sexa, dixo a velliña.

E Xesús pasou. E a velliña sentouno ó lume, e muxiu unha cabra que tiña e déulle unha cunca de leite e un anaco de bica. E dispoixas deitouno na súa camiña chea de farrapos que tiña nún canto da chouza. Elí durmió Xesús e a vella pasou a noite á beira do lar tremendo co friu, pois a leñiña acabárase e o borrallo xa non quentaba.

Cando a alba do día espertou Xesús dixolle á velliña:

-Ven. Quero que olles o que foi de Antioquía.

E a Velliña quedou sorpresa cando viu que no lugar que ocupaba Antioquía estendíase unha lagoa que asulagaba o pobo. E naide se salvara fora da velliña, nin xente nin animais. E a velliña, tremando, demandoulle a Xesús.

-Pro… porque aconteceu isto con Antioquia…

-Po-los seus pecados, pol-as suas iniquiedades.

E n-aquel mesmo día se soubo a nova terrible por todal-as terras pois os paxaros que alí moraban fuxiron a outros lugares, e iban dicindo pol-o ar:

-Que se fonde Antioquía…que se fonde Antioquía…

E ainda está alí, asolagada, a cidade. Na mañanciña de San Xoán, cando o primeiro raio de sol relampra na lagoa, alá abaixo, mui fondo, albíscase o campanario da eirexa. E a noite do Natal, ás doce en punto, óuvense cantar os galos”.


“Contos populares da Terra: Antioquia”
Laureano Prieto
La Región, 03/09/1958.
¨ANTIOQUIA¨(2)

“Dos pobos da parróquea é iste (Cardeita) o que s´alcontra máis cerca da Veiga e por eso teñen feito os vellos do pobo unhas escavaciós en busca d´aberes; pois dise que antiguamente había n´a Veiga unha ciudá (Antioquía) que tuvo Dios que castigala porque vindo por´o mundo pidindo unha limosna non alcontrou máis que unha familia que lla dira, que foi a que se salvou do alago mandada sair por Dios sin que volveran a cabeza pr´atrás; pero un da familia desacatou a orden do Noso Señor entonces volveuse pedra. Pero cando a xente iba co gando pr´a Veiga íballes verrecar ond´a pedra, que despóis foi recollida por´o convento de Trandeiras… Os de Cardeita alcontraron n´esas escavaciós unha trabe, un pote vello, un pozo con escaleiras e non sei si outras cousas… Os autuales non dan razón de tales alcontros, sólo dín ¨contaban os vellos”.
¨Resume xeneral de folk-lore de Sandiás¨

Urbano Santana
Revista Nós, xuño-setembro, 1931.¨ANTIOQUIA¨(1)

“Algún diravos que as súas lamecentas augas ocultan as torres dunha soberbia cidade fundada por Antíloco, tendo unha sorte parecida ás de Pentapoles na Palestina polo seu nefando crime á idolatría prodigada ó galo, figura que aínda hoxe se destaca nas torres e campanarios de Galicia. Outros que, ó reverberar dun sol lucente e límpido nun día primaveral, reflíctense nas súas satinadas augas a cúpula de edificios alí asolagados, con outras mil andrómenas que o sopro da ilustración se encargará de disipar no espacioso ambiente que as axita”.
O río Limia e os seus contornos (1879)
Benito Fernández Alonso

Traducción ó galego de Xavier F. M.

¨OS EXÉRCITOS ENCANTADOS DO REI ARTÚS¨(2)

“… e coa calor do sol no verán espállanse pola atmosfera unha nube inmensa de zoadores cínifes que mortifican de día e de noite, e non cabe existan en ningunha parte tantos nin tan carraxentos e sañudos. Á antiga superstición pagá sobre o eterno e universal esquecemento que producía o beber ou atravesar as augas do Leteo, o vulgo sempre crédulo e amigo do marabilloso, substituíu outra nos tempos cabaleirescos que aínda duraba ós principios do século XVI, de ser estes alados e armados insectos os exércitos encantados do rei Artús, transformacións das que falaron tanto os romances nacionais e extranxeiros”.


Memoria sobre o desaugadoiro da lagoa de Antela ou da Limia (1834)
Juan Manuel Bedoya

Traducción ó galego de Xavier F.M.¨OS EXÉRCITOS ENCANTADOS DO REI ARTÚS¨(1)

“E unha era que como había moitos charcos e lameiros, chegado o verán saían deles tantos mosquitos cínifes que, erguéndose á posta do sol, pola veiga abaixo voando, resplandecían as ás que parecían armas, e os da terra que os vían dicían e afirmaban que era o rei Artús que estaba encantado co seu exército naquela veiga…, así ó crían porque dicían que seus pais e avós, e devanceiros así o dixeran e afirmaran. Estas e outras malicias, parvadas e pecados quitáronse e desterráronse co novo edificio”.

“Orixe, fundación e primeiros tempos do Bon Xesús de Trandeiras”
Boletín de la comisión de monumentos de Orense XI (1936-1939)
Manuscrito orixinal do s. XVI. Transcrición de Antonio Cruceiro Freijomil

Traducción ó galego de Xavier F. M.¨DE COMO SE CREOU A LAGOA DE ANTELA¨

¨Cando os mouros estaban a facer a torre do Castro e a de Pena, só tiñan un martelo, polo que se arrebolaban con el dunha torre a outra para ir apuntalando as pedras. Ata que un día, nun deses lanzamentos, a un deles falláronlle as forzas, e o martelo caiu no medio do camiño entre as dúas torres, facendo un gran burato, onde escomenzou a brotar auga, dando lugar á que coñecemos (coñeciamos) como lagoa de Antela¨
Lenda popular de Sandiás - Recollida por Xavier F.M.

lunes, 22 de octubre de 2012

Sobre la necesidad del desagüe de la laguna de la Limia (1)

Por Domingo Fontán (La Exposición Compostelana, xuño 1858)


Domingo Fontán (1766-1866) . Galego Ilustre. Autor da Carta Xeométrica de Galicia (1854), o primeiro mapa de Galicia realizado con métodos científicos, colaborador do Diccionario Madoz, e Deputado a Cortes por Pontevedra polo Partido Liberal.
Reproducido coa autorización da Biblioteca do Museo de Pontevedra.

No solo progresará en mucho la agricultura de Galicia aprovechando en el riego las abundantes acequias, sino también dando á los que desaguan en el mar la dirección conveniente en el término de su curso, á fin de que sin perjudicar en nada a la pesca y facilitando la navegación, se sustraigan al dominio de las mareas terrenos por ellas inundados, cuya posición nos excusa decir que serán feracísimos, y que nunca debieron verse así perdidos para el país por un Gobierno ilustrado y previsor á quién está encomendada su felicidad.
El utilizar estos vastos juncales, que en bajamar cualquiera puede reconocer en las rías de Betanzos, Pontevedra, Noya y otras, pues en todas ellas hay terrenos fangosos mas o menos extensos, es un objeto preferente atención para las autoridades honradas con el encargo de fomentar y promover, la riqueza pública. Trabajos de esta clase no están al alcance de nuestros labradores. También es necesario que al emprenderlos el Gobierno, marchen de consumo los ministerios del Fomento y de la Marina; no sea que competencias siempre perjudiciales, eternicen en daño del país expedientes, que solo deben iniciarse y llevarse á cabo rápidamente sin perder de vista el importante objeto que los motiva.

Si el Gobierno no quisiese emprender obras de esta naturaleza, en su mano está estimular á los capitalistas á que de su cuenta las realicen, cediéndoles la propiedad de terrenos tan vastos. Tales empresas son conocidas e indudablemente lucrativas. Así que, levántense por nuestros ingenieros los planes de esas marismas; fíjese en ellos el curso que haya de darse á las aguas en provecho de la navegación; mídase el terreno adyacente que hoy inundan y que ha de ser entregado al cultivo; y así aumentamos la masa de la producción agrícola, y aun de la producción industrial á beneficio de las aguas que quieran estancar los empresarios, empleándolas después, como un motor, según hoy se hace en algunos senos de nuestras rías.

Este aumento en la producción del suelo gallego, hoy perdido, y con el empleo de capitales quizá dedicados á negocios de efectos públicos improductivos para la Hacienda, es no menos beneficioso al país que aquella, creando así una riqueza imponible; y lo es sobre todo para nuestros desgraciados compatricios, proporcionándoles tales obras ocupación y trabajo, sin necesidad de buscarlos en lejanas tierras, sin atravesar el Atlántico, como lo están haciendo emigrando á las repúblicas del Uruguay, Buenos Aires y otras del continente americano.

Si en las tres provincias litorales tienen sus dignos Gobernadores un objeto de tan preferente atención en que ocupar su actividad e inteligencia en beneficio de Galicia, igual gloria puede caber al digno Gobernador de la provincia de Orense, llevando a cabo empresas análogas respecto á terrenos inutilizados por las aguas de algunos de sus ríos. Bien se deja ver que vamos á hablar del Limia.

El artículo Limia de las páginas 286 y 287 del Diccionario geográfico del Sr. Madoz, de cuya exactitud no cabe dudar, merece ser aquí trasladado casi en su totalidad, no para conocimiento de la autoridad á quien se haría una ofensa en suponer que desconoce lo que es el valle de la Limia, sino para conocimiento del público y de todos cuantos deben interesarse por la salubridad, aun mas que por la riqueza agrícola y pecuaria, de los que lo pueblan.

Es el Limia un río que nace en nuestro territorio y á las 40 leguas entra en Portugal y cruza este reino desaguando en Viana en el Océano Atlántico. Domina su origen la gran sierra de San Mamed, de cuyas vertientes occidentales procede también Arnoya; así como las meridionales dan sus aguas al Támega, que es afluente del Duero. El curso de los dos ríos es rápido, no así el del Limia. Aproximase el nacimiento de aquellos á la cumbre de una sierra, al paso que el de este dista de ella unas tres leguas. Del fondo una laguna de extensión de una legua cuadrada, brotan sus aguas corriendo casi cuatro leguas mansamente por una llanura sin declive ninguno. El desnivel entre el origen del Limia ó la laguna Antela y la extensa cumbre de la sierra es de 4200 varas. Las nieves no desaparecen de ella sino en tres ó cuatro meses del año. En esa estación del estío la laguna viene á ser un pozo, cuyas aguas allí se estancan, como que aparece enteramente seco el cauce del río, y yo así lo reconocí en el puente de las Poldras bien próximo a la laguna, y la vadeé también enfrente a Sandiás. Pero en el resto del año, sobre todo en la estación de las lluvias y del derretimiento de las nieves, la llanura se inunda, brota el agua en toda su extensión, y la carretera es un camino muelle ó arrecife que cruza un lago especialmente entre los ríos Limia y Ginzo; todos los demás caminos rurales están encharcados ó inundados. Estos dos ríos forman dos valles llamados el del E. ó de la laguna Limia baja, y el del O. Limia alta, mediando una colina entre las dos comarcas, siendo la extensión de estas de cuatro leguas N. S. Y otras tantas E. O. Este terreno es muy productivo en lo poco que de él se puede cultivarse, y que se calcula en una octava parte; pues los labradores se ven precisados á abrir zanjas alrededor de sus tierras para desahogarlas del agua que las encharca y esteriliza. A pesar de ello es tal la feracidad del terreno que se considera la Limia como el granero de Galicia. Su centeno, abundante y el mejor que he visto, se extrae para Allariz, Celanova, Verín, Ribadavia, Pontevedra, Redondela y Vigo, aparte del que se introduce en Portugal. Hay también mucho trigo, mucho y buen maíz, patatas, nabos y otras legumbres, y jamás hallé cebollas tan disformes como las que se cultivan no lejos de la laguna. Abunda el ganado, de todas clases, es bien merecida la nombradía de los cabritos, y si se exceptúa la producción del vino, de todas es capaz el suelo de la Limia, en donde tampoco escasean excelentes frutas. Veamos ya el reverso de esta medalla.
¨Tantas ventajas naturales (dice el ilustrado autor del articulo del diccionario), desaparecen en gran parte por la insalubridad que ocasiona el pestilente charco de la laguna Antela, llamada también de Limia y Beón. Se forma esta en el centro de la Limia baja con las aguas que nacen en su fondo, las que descienden de las cumbres inmediatas, y las llovedizas que por falta de pendiente se detienen allí, y se estancan hasta ocho pies de profundidad en lo mas hondo. Creciendo con las impetuosas avenidas o derretimiento de las nieves, se derraman por toda la llanura, arroyando y destruyendo los sembrados que alcanza. Si bien en otro tiempo pudo ser mayor su extensión, hoy día tiene una legua de N. a S. y ¼ de E. a O. Poco mas ó menos. Antiguamente ceñía y contenía al lago para que no se derramase con tanta libertad una espesa selva de pinos, zarzas, y otros árboles enredados entre sí, de manera que para ir desde Junquera de Ambía al Buen Jesús, al tiempo que se edificaba este convento en el coto de Trandeiras, dice la historia de su fundación, era menester entrar armados y poner de trecho á trecho lienzo ú otras señales en las ramas hasta que se marcó esta peligrosa travesía con grandes piedras ó pasales que aún subsisten; no así los árboles de que no ha quedado uno solo en todo aquel recinto. Dentro de la laguna hay crecidos juncos, algas, espadañas, carrizos y otros herbajes palustres con que se hace mas turbio y desagradable el aspecto de unas aguas verdosas y enlodadas sin perceptible agitación. Con las sustancias vegetales y animales que allí nacen y se corrompen, adquieren un hedor y sabor ingrato aun para los ganados que pastan en sus márgenes; despiden vapores fétidos y mortíferos que vician el ambiente, y con el calor del sol en el estío, esparcen por la atmósfera una nube inmensa de zumbadores cínifes que mortifican de día y de noche y no cabe que los haya en otra parte tantos ni tan sañudos.

Durante el estío acude á bandadas á la laguna mucha variedad de aves acuáticas, en cuya caza se ocupan los labradores distrayéndose de sus útiles y mas provechosas faenas. Pero lo que mas abunda en ella son las ranas y las sanguijuelas, siendo estas preferibles para los usos de la medicina á cuantas se crían en España. Así es que no ha muchos años se estableció en el país una comisión ó factoría para su acopio y exportación á Francia, pudiendo asegurarse que dicha pesca dejaba á los franceses mas ganancia que la que pudiera ofrecerles la de atunes en las almadrabas de Conil. Son muy graves los males que pesan sobre la población vecina al lago. La agricultura pierde á una y otra orilla pingües terrenos, que sofocados por la humedad, solo dan alguna hierba floja en los meses del estío; su influencia en las afecciones atmosféricas, que contribuye visiblemente á los hielos y á las nieblas frías que desvigorizan y consumen los cereales, o impelidas del viento N. E. corren hacia el inmediato valle de Monterrey, y exterminan en una noche sus viñas y olivares. No es menos perjudicial á la salud pública un suelo tan pantanoso, y un aire tan sobrecargado de su pesada y fétida humedad; sin que basten el benigno temperamento del país, la natural robustez de sus habitantes, la inocente calidad de los alimentos, ni una vida sobria y activa para que dejen de ser harto comunes la hidropesía, el asma, la gota, la parálisis, reuma y fiebres pútridas é intermitentes demasiado malignas y pertinaces: de aquí que tantos niños sucumben á los accidentes comunes de la infancia; de aquí que se malogren tantos jóvenes teniendo que arrastrar una vida penosa que mas bien es una muerte prolongada; y por último de dichas causas proviene que sean muy raros los ejemplos de longevidad en este país.

D. Fontán

martes, 11 de septiembre de 2012

Sae o número 6 d´A Torre do Castro, a revista cultura e turística do Concello de Sandiás

Nesta ocasión sobrepasamos a barreira dos cinco números editados, chegando neste ano ó sexto numero desta revista, feita coa intención de darse a coñecer e servir de guía para os veciños e visitantes do noso concello. Neste novo número, como xa é habitual, botamos man de vellos artigos que falan da visión sobre a lagoa de Antela de xornalistas dos anos 20 como o vigués Jaime Solá, fundador da revista Vida Gallega, e de grandes persoeiros, como é o caso de Álvaro Cunqueiro, que nos fala nun artigo, moi poético, dunha viaxe á Limia nos anos 50. Así mesmo, continuamos coa segunda parte do artigo de Domingo Fontán de 1858, extraído do xornal compostelán ¨La Exposición Compostelana¨, no que se nos trata un dos temas máis en boga a finais do século XIX en Galicia: o desaugamento da lagoa de Antela para o seu aproveitamento agrícola.

Noutro apartado de cousas dedicamos un espazo á excursión realizada polos veciños de Sandiás a Sogama en Cerceda (A Coruña), no que se lles mostrou o complexo proceso de procesamento do lixo, afondando con iso na colaboración no servizo de recollida selectiva como garantía para facilitar a reciclaxe. Repetimos, como xa é habitual, un espazo ó deporte cunhas páxinas dedicadas á terceira edición da Carreira Popular Torre do Castro, carreira que segue consolidándose a pesar da crise.

Rematamos este sexto número, cunha mostra de vellas fotografías dos veciños do concello de Sandiás, neste caso xentileza da veciña de Sandiás, María Fe Fernández, que entran a formar parte da galería de imaxes da memoria do noso concello.

Esperamos que estas páxinas sexan do agrado dos veciños e dos visitantes.

Poden vela en formato PDF na web: http://issuu.com/torredocastro/docs/revistaatorredocastro2012

lunes, 10 de septiembre de 2012

Al borde de la laguna Antela

Por Jaime Solá (Vida Gallega, novembro 1929)

A cuarenta kilómetros de Orense, por la carretera de Villacastín a Vigo, que es la de Madrid, está Ginzo de Limia. No a más de trescientos pasos antes de Ginzo se encuentra, a la derecha, otra carretera. Cuando la hayáis recorrido en la extensión de diez kilómetros, habéis llegado a la Sainza. Para saberlo, no necesitasteis entrar a la aldehuela. Os habrá anunciado un castillete, erguido sobre las ruinas de una edificación que, antes de ser campo de contiendas, fue, según mis noticias, palomar. En esa fortaleza, que ahora es de piedra, de forma rectangular y de lados exactamente iguales, que no tienen más de seis o siete metros, es donde luchan moros y cristianos. Este castillo y estos moros y estos cristianos y esta lucha, es lo que debe llevaros a hacer el viaje a la Sainza. Pero os aconsejo que antes de tomar este camino sigáis, por la carretera general, hasta Ginzo de Limia. Allí, sí vais con un hijo del país como Don Víctor Fernández, opulento ¨automovilman¨ -hombre de automóvil, palabra nueva, que respetuosamente tengo el honor de presentaros, - no faltaría una familia distinguida que os ofrezca el desayuno, muy substancioso, muy confortable, muy de casa acomodada. Y si habéis tenido la precaución de haberos desayunado antes de salir de Orense, que es lo práctico, podéis aprovechar el tiempo que ocupen en ese menester vuestros compañeros, consagrando unos minutos a la villa.

Ginzo de Limia es muy moderno y muy antiguo, a vuestro gusto. Vais a la plaza –pequeña, pulcra, animada, con alegre gracia pueblerina- y os parece obra de ayer por la mañana. Pero os separáis un poco hasta adentraros por las estrechas rúas, un poco tristes, y un poco solitarias, y esperáis que la procesión de los siglos se os aparezca a la vuelta de la esquina. No muchos, desde luego. Los suficientes, sin embargo, para que la parte baja del templo parroquial sea románica, y para que, cerca de aquél, los balcones de algunas casas de madera, descoloridos, soñolientos y colgados de doradas espigas de maíz, os hablen de nuestras aldeas ancestrales.

El conjunto es simpático. La impresión de franco acogimiento. Tan franco que rechazáis de plano la torpe imputación que lanzó sobre el centro urbano de la Limia, un clérigo más escaso de buenas razones que de malas pulgas. Dijo el cura:
¨Adiós Xinzo de Limia,

monte sin leña,

río sin pesca,

hombre sin conducta;

y mujer sin vergüenza¨.

Todo lo cual, si habéis de juzgar por aquello vuestra primera impresión confortadora, tiene que decir que no es verdad.

Solo un suceso inesperado os contraría. Entráis en una botica y os dicen que no tienen sanguijuelas.

-¿La necesita usted para sangrarse?

-No, señor; para fotografiarlas.

Un poco sorprendido de vuestra pretensión, añade el boticario:

-Pues no las hay a vender porque el que las necesita manda por ellas a la laguna.

Y casi sin grandes cavilaciones en la cuenta. Para los efectos de las sanguijuelas, la laguna Antela es la botica de los habitantes de la Limia. En ella nacen, en ella se crían y allá engordan cuando se descuidan las bestias que pacen cerca de las charcas. De la laguna irradian a toda Galicia. Hay unas mujeres, avezadas en el oficio de capturarlas, que llenan sus vasijas de ellas. Y a veces las traen también en las pantorrillas.

Las sanguijuelas fotografiadas en su propia tierra, habrían constituido una bella nota informativa. Pero en Ginzo no hay sanguijuelas á la venta. El que sienta rondarle el ataque congestivo no tiene mas remedio que meter la cabeza en la laguna y entregarse a la voracidad de sus ansiosas habitantes.

miércoles, 29 de agosto de 2012

Se quiebra el mágico cristal

Por R. Otero Pedrayo (La Región, 04/10/1958).
Artigo escrito con ocasión do comezo das obras de desaugamento da lagoa de Antela.Es violado el ensueño de la Antela. Doblarán a muerto por la Poesía y el triunfo de la economía las campanas sumergidas. ¿Dónde posarán los flamencos - rosa y las garzas, mensajeros de los deltas del Danubio y de los lagos, de pupilas nubladas de fantasía, del Báltico? No nos asustemos demasiado. Si en vez de nuestras ¨lagunas pontinas¨ se doran grandes trigales la ciudad ¨asulagada¨ queda en el fondo del alma de Galicia, en la geografía y paisaje, inaccesible a las máquinas, de su espíritu.

Quien mejor conoce la Antela, el ingeniero y arqueólogo Conde Balvís, se despidió de sus cristales melancólicos, de su suelo dormido, hace poco tiempo. Y su hermoso estudio suena, sin quererlo su autor, a elegía y canto de adioses.

No intentaremos ni aun el esquema de los intentos y trabajos anteriores. Sólo apuntaremos algunas. La Galicia del XIX pensó en rescatar dos tesoros: la plata de los galeones de Redondela y la riqueza cereal de La Limia.

La idea es antigua. En 1831 publicó el docto, simpático y famoso canónigo-cardenal, aun no deán de Orense, don Juan Manuel Bedoya, en la ¨oficina¨ de Pazos, su ¨Memoria sobre el desagüe de la laguna de Antela o de la Limia, en la provincia y Obispado de Orense y Reino de Galicia¨. La conoció cuando desterrado por pasiones políticas habitó con los buenos franciscanos del Bon Jesús de Trandeiras que tenia caminos de zarzales entramados sobre el fango de la laguna. Los trabajos de desecación se habían comenzado con los donativos del espléndido mecenas don Manuel Fernández Varela, comisario de Cruzada de Fernando VII, de los concejos del país, y de del obispo señor Iglesias Lago. La idea, si no nació, se fortifico en la tertulia del obispo-cardenal señor Quevedo en cuya amable órbita comenzó Bedoya su vida orensana.

Ya en el famoso libro de Labrada ¨Descripción económica del Reino de Galicia¨ se menciona la voladura de las peñas por la ¨ponte Liñares¨ para dar salida a las aguas acrecentando el caudal del río. Se ¨formó¨ un mapa. El alma de la obra fue el corregidor de Ginzo Ldo. D. Julián Toubes. Estaba al frente de la empresa en 1832. Muchos años después el Ldo. Toubes, juez de Celenova, recuerda, en 1847, contestando a los que le acusaban cómo se desecó parte del área inundada, se rectificaron cauces y se abrieron caminos. Trabajó personalmente al frente de los vecinos de cuya simpatía disfruta por haber estado en las obras con ellos pasando frío, humedades y hasta sin comer, sigue diciendo en su escrito del 13 de enero del año citado. Salió en el Boletín Oficial de Orense.

Sentimos no tener a mano el Diccionario de Madoz, cuyo artículo sobre la Limia, contiene interesantes datos.

Los trabajos de desecación sirvieron, como todo sirve en tal ocasión, para la guerra. En octubre de l837 los carlistas de Guillade, que traía por segundo a un don Juan Antonio de Garabelos de Baltar, y fiaba en un gran movimiento tradicionalista en La Limia, se atrincheraron en Ordes en las obras de desecación y sostuvieron con las fuerzas constitucionales del comandante de operaciones en el país, don Juan Gualberto Corcuera.

No deja de tener relación con estos recuerdos la empresa que en 1847 se formó para desecación y riegos con el título un poco de cabalgata carnavalesca de ¨La Nereida fertilizadora¨.

Sin recordar otros intentos como el de una aristocrática extranjera, no olvidemos el libro de don Francisco Javier Mugártegui y Parga ¨La empresa para el desagüe y saneamiento de la laguna Antela a los pueblos de la Limia¨ publicado en 1866 en Orense.

Terminemos con una evocación de Vicetto. Es de la fantasía novelesca ¨El lago de La Limia¨. La profecía de las sibilas tejedoras vuela sobre el lago que refleja ¨como una inmensa placa metálica los tres formidables castillos¨: al nacer la niña predestinada ¨las aguas de la Antela se rizaron como las de los mares, los ¨gayos¨ cantaron tristemente, los castillos se entrechocaron en el fondo como si lucharan entre sí y las negras nieblas del Buen Jesús y de Lodosedo los borraron del paisaje que se reflejaba en su oscilante linfa¨.

Los patos de la laguna Antela

Por Jaime Solá (Vida Gallega, novembro 1913)

Incluido no artigo ¨Paseando Galicia (Notas de un viaje)¨.
 
Don Luis Conde Valvis es, desde hace muchos años, querido amigo mio. Hombre que vivió en el extrajero ¨luminoso¨ -en el cerebro de Europa: en Francia, en Alemania y en Suiza- más tiempo que en su rincón gallego, tiene esa distinción ilustrada, ese don de gentes, esa amabilidad, ese poder de atracción que caracteriza á los hombres estudiosos que contrastaron su saber en contacto con el mundo.

Le encontré en Orense. Yo me dirigia á la estación ferroviaria. Yba en demanda de paisajes magnificos de la agreste montaña ribereña. Buscaba el encanto de aquél rincón paradisiaco donde el Miño y el Sil confunden la plata de sus sierpes y entre besos de espuma ensayan la canción monorítmica, dulce y sentimental, con que á lo largo de su cauce de rocas cuentan después al cielo azul la casta historia de sus purisimos amores.

D. Luis Conde Valvis me pregunto por mi viaje.

-¿Hácia donde corre esa vida?

-Ahora á Peares y de alli a San Esteban. Un día de abruptuosidades, siguiendo la línea férrea. Despues, despues quisiera ver esa ¨famosa¨ laguna Antela. Se ha dicho que hay alli un talismán para el turismo. Quiero ver cómo llega la invernal volatería. Allí, si tantos hay, debe oler á pato.

Me pareció adivinar en el rostro de mi amigo un gesto de sorpresa. Yo quiero suponer que se propuso expresarme que él no pondría la lira de Apolo al servicio de esos ánades.

Lo mismo se me antojó creer que quiso decirme, cuando de ello le hablé, Laureano Pelaez. Parece como si deseasen esos cultos gallegos que no vayasemos al ridículo por exagerar nuestros prodigios. No debe engañarse á la gente de fuera abultando la importancia de lo que aquí mismo se tiene en poco aprecio. ¿A qué arrastrar á unos cuantos sorprendidos hácia el encanto irreal de esa laguna, cuando tenemos vendiendo poesía, en el fondo encantador de las playas aroseñas, aquellos deltas que miran á la torre fenicia de la villa de Cambados, aquellos parajes que cantó con dulzura inimitable el viejo Cástor Oubiña Montenegro, ¨El mirlo del Umia¨, aquel trovador, tan obscurecido en vida, como muerto, cuya lira fué forjada en los yunques helénicos y era hermana de la que pulsara Anacreonte?.

Hay empresas que un exceso de celo puede poner en el camino del fracaso. Se ha presentado un rincón montaraz gallego como precioso cazadero de piezas bravías, cuando para esto hay en la ruta del mundo cien parajes superiores. No puede ofrecerse la Antela como un gran nidal de aves de invierno, si –como la gente dice- son pocas las que hay y dificilísimo cazarlas. Háblese mejor del paisaje asombroso de la carretera que corre desde Monterrey hasta Orense, y de aquellos pueblecitos de montaña y llanura, Ginzo entre ellos. Publíquese la belleza de nuestra tierra sin par, superior á Suiza, donde el artificio tuvo que suplir muchos encantos que la naturaleza derramo sobre nosotros. Cantemos la riqueza monumental que asoma, en todas nuestras provincias, entre bosques y entre flores. Y la voz de las viejas edades, que nos habla desde el misterio de las piedras prehistóricas, al pié de las copas de los pinos quejumbrosos. Y las costumbres sencillas de nuestros rincones pastoriles. Y el color, el deslumbrante color, que tienen, como una borrachera de armonia y de luz, las grandezas solemnes de nuestros paisajes estupendos:

-¿Quedamos, don Luis, en que esto es mejor que Suiza?.

-Mejor que Suiza.

-¿Y en que no vamos á conquistar el oro extranjero con ancas de pato de la Antela?.

-Eso lo sabrán los fomentadores del turismo.

-Con ello ó contra ellos la verdad debe decirse. Yo quiero , más que nunca, visitar esa laguna. Y si atrayendo á los forasteros alli se hiciese el ¨pato¨, yo lo diré con toda la sinceridad que pongo en estas crónicas. Galicia no necesita, para que el mundo la admire, que media docena de cazadores vengan á llenar el morral en nuestros paisajes encantados. Sobre todo si esa es la intención, y el hecho es marcharse con él morral tan vacio como vino.

martes, 28 de agosto de 2012

Viaje al país del Limia

Por Álvaro Cunqueiro (Vida Gallega, setembro 1955)

¿Voy, en verdad, a cruzar el río del olvido? Paso el Arnoya, en la noche, por Allariz. Esta me es un agua conocida: el Arnoya es un río de este mundo, una fuente de mi tierra carnal, y la beben aguas que yo conozco desde que nacen, las aguas del Miño; dulcemente se buscan, y, para las aguas del Miño, que de tan lejos y de tan parva cuna vienen, beber este ancho frescor y decir las tres sílabas, tan claras, tan transparentes y sabrosas, Arnoya, debe ser como poner, en los labios, un espejo. Y después, morir. Pero, ¿Y el Limia? Allariz se pierde en el silencio y en la noche: unas fugaces luces en la tenue cortina de la niebla. ¿Dónde las cuatro torres levantadas, sus ásperos condes, su soberbia militar? Debíamos oír relinchar caballos y chocar armas en la noche. Y el Alarico fundador debía, en la noche, con el manto real de la niebla por los hombros, galopar delante de nosotros hacia la laguna, donde la memoria se hace oscuro sueño y se desvanece. Pero toda la callada noche permanece solitaria, y ascendemos por ella, a la vez, por la tierra y por la niebla, hasta donde rompe, como una enorme ventana, la luz lunar, y la niebla se detiene en las jambas, tal la onda marina en los labios de arena y roca de la tierra firme. El país del Arnoya se perdió en la niebla, y bajo la luna fría y la desplegada estrellada, resucita la Limia.

Pero, ¿vamos a entrar en el país del olvido? ¿Vamos a cruzar el agua lenta donde la memoria huya, como un pez asustado? Esas luces son Sandiás. Bajo este puente comienza su camino el Limia. No se oyen sus aguas, porque son simplemente sueños, y corren a través de un sueño. La luna nueva siega estrellas sobre Ginzo. Esas largas franjas de plata son la laguna. ¿Está hecha de agua o de sueños humanos o memorias, perdidos vasos, olvidadas vidas? Terrible condición la humana, que necesita inventarse un país y un agua del olvido…
-Lo mejor, le digo a Jesús Evaristo Casariego, será volverse a Orense o a Ribadavia, a que nos dé memoria el vino. Se bebe, -se debe de beber, al menos- , para recordar.
Y abandonamos la quinta boca de plata de la laguna. Por no habernos detenido allí, aquella noche, quizás yo, ahora, pueda recordar los viajes a Orense, mis amistades orensanas, - Risco, Otero, el finado Fernández Mazas, Prego, Trabaza…- , el viejo jardín, que tiene un nombre, que, no más decirlo, se quiere ver un coloreado pajarillo volar y cantar: Posío, y el color y la calor del vino, y hasta unos versos, que ponía yo en poema, hace más de veinte años:


Isa sílaba do teu nome, na que apousa


brilante o ouro, Ourens,


outra sílaba a segue coma un eco,


fillo d´unha lonxana e insondabre melanconía:


Our…ens¡

El castillo de Sandiás

Por X.T. Chivite (La Región, 5/04/1970)

Triste estampa ofrece la fotografía de Sancho de este castillo de Sandiás que guarda el recuerdo de ¨cen historias que xa pasaron¨, como cantó Lamas.

Erguido sobre el alcor, domina la ancha tierra de la Limia, donde duerme soterrada la fabulosa Antioquía; y plana por la que discurre, cantando la historia, el río del Olvido que un día cruzó triunfante Bruto el Galaico.

La torre, desmochada en su cara Oeste, domina los caseríos de Santa Ana, Pegas y Castro, topónimo éste que recuerda la vieja acrópolis sobre la que se asentó el castillo.

Sus fuertes muros de más de tres metros y medio de espesor, son nostálgico testimonio del mundo medieval y nos traen la añoranza de don Fernando Alonso de Santana, Señor de Sandiás. Aquí luchó bravamente contra el Duque de Lancaster, quien tomó la fortaleza y destruyó parte del castillo.

¨DESCRICIÓN DA LAGOA DE ANTELA NO ANO 1931 POR UN VECIÑO DE SANDIÁS¨“A xa nomeada carretera que vai pra Xinzo, un Km. despois de Coalloso, alcóntrase coa Veiga (Lagoa de Antela) e crúzaia n´unha extensión de dous Km. e medio; o ir a dereita qued´a veiga de Couso, e a esquerda empeza a estenderse a veiga de Sandiás con distintos nomes (o Areal, Antela, Arrotea, Valadiño, o Teso; e despois a das Pegas, a de Cardeita, etc.) todas sen límites señalados e fixos.

Perpendicular a carretera (e por tanto na maior extensión) estendes´a ¨ría¨ (Río de pouca corrente, pantanoso, e soparado en dous por unha govia de trozos discontinuos) n´ela hai unha especie de xuncos chamados ¨o vión¨ que moito é segado e traido pra botar na corte e faguer esterco, i´encanto esta na Veiga cómeno as vacas. Esta ¨ría¨ que no inverno ocupa casi tod´a Veiga e no verán ven a desaparecer por completo quedando sólo algunhos pantanos, sopara dúas partes distintas, ¨o Cabo d´Arriba¨ (N.) e ¨o Cabo d´Abaixo; este tamén está dividido en dous por unha demarcación, o N. pertence co ¨Cabo d´Arriba¨ ós pobos indicados, e o S. pertence a Xinzo, Baronzás, Morgade, Pena...

Dende sempre, o vir a primaveira, que vai quedando reducid´o domiño das augas, mantén bos rebaños d´ovellas e alí pacen tamén tod´o día as vacas dos veciños que se adican a labregos, como é de suponer, todos de quitado o cura e o maestro. Antes había tamén moitas bestas e boas ¨a herba d´a Veiga facialle noito ben á besta¨; pero, hoxe ise número xa é ben máis pequeno i´esta disminuindo, debido a que as mulas, e os cabalos non defenden por´o baixo precio que teñen na feira”.
¨Resume xeneral de folk-lore de Sandiás¨

Urbano Santana

Revista Nós, xuño-setembro, 1931.

Sandiás Local Council (Ourense - Galicia - Spain)Sandiás is situated in ¨A Limia¨ (a region located in the South of the province of Ourense). It has got an extension of 53 km2, a great part of those are drained fields from the Antela lagoon.

This is an agricultural area. Potatoes are the most important crop. Sand extractions are also important for local development.

History:

The first sign of earlier inhabitants are the remains of lake dwellings (palafittes) in the Antela lagoon.Due to the Roman milestones findings, it is known that a Roman road (Roman road XVIII or Via Nova) passed through the area, there is also a Roman mansion in the village of Sandiás. In the Middle Ages, its castle witnessed the struggle for the secession of Portugal, fights among the nobles and peasants riots. Portuguese and Southern Spanish pilgrims (Via the “Silver road”) went through Sandiás on their way to Santiago de Compostela (St. James’ way).
¨Europe was made on the pilgrim road to compostela¨

Goethe

Most important monuments:

St. Stephen´s church

An example of the Galician renaissance art. Built before 1520. The frontpiece belongs to the ¨manuelino¨ style (portuguese style, rare in Galicia). The altarpiece was built in 1603 by the famous Galician sculptor Bartolome de Moure.

The tower of the old castle

Probably built in the first half of the XII century (although some legends say it was built in the IX century), it was located over a ¨castro¨ (celtic settlement).

It participated in the Portugal secession wars (XII). In 1386 it was assaulted by the duke of Lancaster, pretender to the Castilla crown. In the XV century it was demolished by a popular riot, and rebuilt later.

It was a meeting point for troops in the wars with Portugal in the XVIII century.

The Antela Lagoon
The Antela lagoon, located in this geographical setting, was one of the most important wetland areas in Europe.
Until its drainage approximately 50 years ago, it was always the heart of ¨A Limia¨, the surrounding district. It was artificially drained and it is being recovered at present. It was the most important lagoon in Spain, measuring 7 km long and 6 km wide. It had an average depth of 0, 60 m., reaching 3 m. in some places.

It has innumerable legends, some of which talk about the sinking of the town of Antioquia as punishment for adoring cockerels, or about mosquitoes that haunted King Arthur and his knights.

Its first inhabitants lived in lake dwellings, which were archaelogically as important as those from the Swiss lakes.

Draining actions were innumerable until 1958. The Romans built a channel of 26 km long and 17 m wide. The modern channel follows the original Roman planning.

Thousands of aquatic birds were part of its rich fauna. Nowadays that fauna has reappeared in the abandoned lagoons because of sand extractions

viernes, 24 de agosto de 2012

Os 400 anos do retablo de Santo Estevo de Sandiás (1607-2007)

Artigo publicado co gallo do 400 aniversario do remate do retablo de Santo Estevo de Sandiás (1607-2007) no número 1 da revista A Torre do Castro (2007).


O retablo de Sandiás realizouse entre os anos 1603 e 1607, é esta a data que podemos contemplar no alto do retablo e que apareceu durante as obras de restauración a que foi sometido hai uns poucos anos e nas que o retablo recuperou as súas antigas cores e as pinturas orixinais.

O retablo de Sandiás é uns dos poucos retablos tardomanieristas que chegou ata nós completo, seguindo un modelo de moda naquel momento imposto polo retablo do Escorial. Nel traballou Francisco de Moure*, un dos mellores artistas galegos do primeiro terzo do século XVII, sendo unha das obras mais importantes da primeira etapa deste escultor.

Consta dunhas imaxes dotadas dunha grande forza expresiva na que xa se adiviñan os innovadores aires do novo estilo que chegaría anos máis tarde a Galicia e que tería unha grande importancia na nosa arte: o barroco.
Consta de 2 corpos, 3 rúas e un ático. Destacan no primeiro corpo san Pedro e san Paulo e no segundo san Francisco, santo Estevo e san Lourenzo. De grande interese son o conxunto de pinturas manieristas localizadas na base do retablo (a Anunciación, a Visitación, os catro doutores da Igrexa, e varias santas (santa Bárbara, santa Lucia, santa Apolonia de Alexandría, santa Catalina de Alexandría)) realizadas por un pintor descoñecido, ademais de varias pinturas que saíron a luz despois de restaura-lo retablo.

*Francisco de Moure (1577-1636): escultor ourensán que facilitou o tránsito en Galicia do manierismo ó barroco. Naceu contra 1577 en Santiago de Compostela. Moi cedo trasladaríase a Ourense, onde descubriría por medio do seu avó materno, canteiro de profesión, a súa vocación artística. Viaxou a Castela, onde coñeceu os traballos de xente que deixarían unha fonda pegada nel, como Berruguete  e Juan de Juni. En 1598 comeza a traballar como escultor independente. Nesta primeira etapa destaca o seu traballo no retablo maior de santo Estevo de Sandiás. Máis adiante realizaría a súa obra máis importante, o cadeirado do coro da catedral de Lugo (1621-1624).  Ó rematar o coro lucense, contrátano en Monforte para a realización do retablo da capela maior da igrexa dos Xesuítas onde o sorprendeu a morte en 1636, polo que concluirá a obra o seu fillo Francisco.

¨O Entroido no concello de Sandiás¨

Artigo publicado por Carmen Cuquejo no número 4 da revista A Torre do Castro, Ano 2010.

¨Antigoamente, o vir os días d´Entroido (domingo e martes) , faguíanse moi boas festas, con burros, carruaxes, fargalleiros, gitanas (imitación d´elas), etc…; faguían un entroido de palla e metíanlle unha buxuga d´o porco chea de sangue n´a barriga, y´o martes, o por do sol, tirábanlle tiros, hasta que sali´o sangre e cai´o entroido; todo ésto en medio de canterías, toque de latas, caldeiros, cucharas, chaves e cazolas, pandaretas, etc., agora ises festexos van desaparecedo y ecliusándose, e xa, únicamente, se ve unha carantoña que outra, ou catro rapaces que queren faguer que fan; pero desapareceu aquil humor dos vellos, armar disputas e parrafeos en verso, etc.¨

“Resume xeneral de folk-lore de Sandiás”

Urbano Santana

Revista Nós, xuño-setembro, 1931.

O Entroido é unha festa de benvida á primavera, que comeza como esquecemento do inverno. Constitúe un culto á terra e a súa fertilidade. O longo dos séculos o Entroido constituíu unha importante manifestación cultural, popular e tradicional, con moito arraigo en Galicia. É esta unha festa de participación e trangresión a calquera da orde establecida (xerárquica, sexual, etc). As xentes pasan a ser os protagonistas da propia comunidade e dan paso á festa, ás mascaras, á sátira e ás bromas. É don Carnal quen reina en tódalas aldeas e vilas durante eses días en que todo esta permitido...

O ENTROIDO EN SANDIÁS

D. Urbano Santana, veciño de Sandiás, publicou no ano 1931 un artigo na revista Nós resaltando as boas festas que se facían en Sandiás o domingo e martes de Entroido, e xa lamentaba daquela a amenaza pola falla de continuidade e de participación na mesma. Foi quen de intuír o final dunha festa de carácter propio, en troques de que a xente vaia á vila ou quede na casa. Remontémonos pois un tempiño atrás para lembrar o que foi o Entroido neste concello.

O Entroido comezaba unha semana antes co domingo Corredoiro; denominábase así porque é o día en que se comezaba a correr o entroido. Con este "tiro de saída" abríanse as portas á troula e á festa. Este día chamábase tamén Domingo das Chinas. O nome , que coincide co de outras zonas vén dado da costume que en lugares como Sandiás, Couso ou A Corga, rapaces e rapazas, mozos e mozas perseguíanse e loitaban, co fin de botarse cinza uns ós outros. Búscase certo contacto amoroso, pois non debemos esquecer a latencia da fecundidade presente en todo o Entroido.

Era costume tiznarse a cara co "sarrio" que acumulaban as cazolas e as gramalleiras das lareiras, untar as mans no pote dos porcos para pasárllelas pola cara ós demais.

En Cerredelo, durante esa semana facíase baile ó son da pandeireta tódolos días, no fiadeiro (na casa do "Juanito") desde as 10 ata a 1 da mañá. Esa semana, igual que en Couso, aproveitábana as mulleres para preparar a roupa que logo ían lucir nos días de Entroido, e que se describirá máis adiante. Non temos noticia doutros domingos intermedios, como por exemplo na veciña aldea de Laioso (Vilar de Santos) onde facían o Domingo Oleiro.

Coa festa diaria chegábase ós días propios do Entroido: domingo, luns e martes. Nestes días tranformábase por completo a vida tranquila dos veciños e veciñas. As bromas do Entroido teñen un senso simbólico moi profundo, que xa se puña de manifesto na Idade Media, cando o pobo se sublevaba contra das innovacións que quebrantaban o costume dos antergos. Esto pódese ver no que se lles facía ós veciños que non participaban no Entroido ou que tiñan sona de ter mal carácter (pendurarlle o meco na porta da casa, facerlle bromas, etc).

O elemento primordial do Entroido son as Carautas. As xentes vístense con roupas vellas, tapan a cara, trocan de sexo, imitan oficios, etc; dando un aspecto de teatro popular que se desenvolve no propio pobo, sendo os actores improvisados os propios veciños, invertíndose así os valores da vida cotiá. Como en moitas localidades, en Sandiás eses días saían á rúa os Fargalleiros , noutros lugares chamados borralleiros ou felos ( de aí a expresión "vas feito un felo", asociándoo a algo feo e ridículo).

Son homes e mulleres vestidos con roupas vellas e rechamantes, trocando o sexo ( homes de mulleres e viceversa). Os fargalleiros saían á tardiña, ían en grupos, polos barrios da vila, e visitaban as casas dos veciños; ían cantando e levando ledicia polas cociñas, onde se lles daba, en agradecemento pola visita, algo de comer: chourizos, talladas de porco, galletas, etc.

Os fargalleiros eran comúns a tódolas aldeas do concello, e ían acompañados polas “xitanas” (imitacións de cíngaras), vellos e vellas e outras máscaras. Ás veces levaban a cara tapada con caretas feitas con cartón e pintadas por eles. Variaban os percorridos, segundo as zonas e as parroquias, por exemplo:

• Os de Sandiás: ían a Couso.

• Os de Couso: ían a Vilariño, Vilar de Santos e Cerredelo.

• Os de Cerredelo: ían a Laioso, Outeiro, Parada e Castelaus.

• Os da Corga: ían ós pobos da Veiga.

Logo destas visitas facíase festa na vila, os veciños/as convertíanse en “músicos e danzantes” e facían bailes ó son de pandeiretas e cánticos tradicionais. Os lugares variaban segundo as vilas,así por exemplo:

• Sandiás: na estrada.

• Couso: no forno ou na aira.

• Cerredelo: no fiadeiro ou nas cortes.

• A Corga: no forno ou na aira.

No tocante ás máscaras cabe facer unha mención especial en Couso e Cerredelo: dende o domingo de Corredoiro xuntábanse as mulleres durante toda a semana e preparaban a roupa que ían pór no Entroido: levaban unhas enaguas brancas, adornadas con follas de hedra, e flores de papel de cores, unha blusa á que lle cosían flores e fitas de papel de cores, por riba puñan un dengue. Na cabeza levaban un sombreiro, un pano ou un pucho, adornado co mesmo. Esta vestimenta lembra ás madamas, común a outras localidades de Galicia (Cobres, Entrimo, etc), pero non temos coñecemento da vestimenta dos homes, como posibles galáns.

Saían en comparsa o domingo e o martes, xunto coas outras máscaras e formando as chamadas “Arroufandas”. Cóntannos de Cerredelo que ían a “correr o Entroido” que consistía nun itinerario polas aldeas lindantes (Laioso, Outeiro, Castelaus...) - ¡Aí vén a arroufanda! - berraban os veciños cando chegaban ás súas aldeas e os recibían con bailes e pandeireta. Seguían o percorrido polas demais aldeas, ata volver a Cerredelo, onde os demais xa estaban esperando. Alí facían de novo festa, os outros marchaban e eles voltaban a facer o camiño.

Tamén quedaban na vila e ían de casa en casa. Recollimos esta anécdota en Cerredelo: A sra. Pepa e o sr. Francisco eran un matrimonio moi animado que se disfrazaba tódolos anos, con eles levaban unha boneca de trapo. El dicía: - ¡ven aquí bichuela mía! - e ela contestaba - ¡Voi esposo mío! -. Así ían pola aldea e a xente dáballes ovos e chourizos; despois xuntábanse todos no forno e comían todos xuntos.
O aspecto gastronómico está presente nesta festa de “excesos”, na que non falta comida e viño. Normalmente comíase na casa e en familia. O porco presidía tódalas mesas: cocido, cachucha, lacón con grelos, chourizos, pedro, etc. Acompañado por ricos postres: filloas, línguas de gato. Recollemos esta cantiga de despedida do entroido, que fai referencia ó periodo de Coresma:

“Adios martes de entroido,

adios meu entroidiño,

ata o domingo de Pascua

non comerei máis touciño”

Outra personaxe que non pode faltar no entroido é a figura do meco. Simboliza o Entroido aínda que tamén o frío, a neve e o inverno, e de aí a queima. A morte ou queima do meco é o fin do Entroido.

Facíase en tódolas aldeas do concello. Elabórase con palla, vestíase con roupa vella, destacándolle os atributos. Facíano os rapaces ou a xente maior 15 días antes de Entroido (Sandiás) e colgábano nun pau nun cruce de camiños. Ó remate do Entroido, queimábano. En Couso pendurábase o domingo de madrugada na praza e o martes íase con el dun lado para outro, para deixalo na aldea veciña (Vilariño). Tamén era usual deixarllo á porta dalgún veciño, con sona de mal carácter ou que non colaborase na festa.

Ó remate do Entroido facíase a queima do meco e a lectura do testamento, que consistía nunhas copliñas nas que se recollían os acontecementos destacados de todo o ano. En Couso facíao o alguacil, e na Corga un vello do lugar ó que acompañaban a outras aldeas da Veiga para dicirllo, eles devolvíanlle unha réplica ( o que lembra na forma as “regueifas”) e de novo recibían resposta; tratábase de ser o derradeiro en dicilo para que os outros non o puidesen replicar.

Estes son, fundamentalmente, os aspectos recollidos do Entroido en Sandiás. Posiblemente, e apelando á memoria da xente, sairían moitas máis cousas. Maila todo, é lamentable que isto quede simplemente no recordo, que perdamos os vestixios que herdamos dos antergos, pero aínda que é lamentable non é irreversible: informando e estimulando á xente e implicando ós mozos/as a que recuperen o que é de seu.

jueves, 23 de agosto de 2012

Actividades lúdicas e formativas para os veciños e visitantes durante os meses de verán (Xullo, agosto e setembro)

O Concello de Sandiás organizou para o ano 2012 unha serie de actividades lúdicas e formativas para os veciños e visitantes durante os meses do verán (Xullo, agosto, setembro).

Como xa é tradicional durante os meses de verán o Concello de Sandiás organiza unha serie de actividades lúdicas e formativas para os veciños e para os visitantes. Durante o pasado mes de xullo tiveron lugar no colexio público de Sandiás os xogos organizados desde o programa ¨Lecer no rural¨ do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo da Deputación de Ourense. Achegar ós nenos que residen nos concellos de menos de 1.500 habitantes actividades lúdicas e culturais durante o verán é o obxectivo do programa "Lecer no rural", que a Deputación de Ourense pon en marcha na súa terceira edición. Un programa gratuíto para todos os concellos que o solicitan e que inclúe obradoiros e xogos tradicionais para que os nenos dos pequenos concellos poidan realizar actividades lúdicas durante o período estival. Os obxectivos do programa "Lecer no rural" son facilitar alternativas lúdicas e saudables para o tempo de lecer aos nenos e nenas do rural ourensán e fomentar espazos de convivencia e socialización entre os nenos e nenas da mesma zona rural.

Con relación ás diferentes actividades diferencianse dous tipos de actividades: para os maiores e para os máis novos.

Actividades para os maiores.

Con relación os maiores do concello as actividades levaranse a cabo en horario de 16,30 a 19,30 horas no Centro Social do Concello de Sandiás, no Forno de Couso e na Escola de Piñeira de Arcos.
As actividades están dirixidas a persoas maiores, tratando de mellorar o seu rendemento, fomentando a sociabilización, hábitos de conduta e a actividade física e mental. Diariamente faise un taller de memoria, como instrumento dirixido a un sector que desexa mellorar o seu rendemento, teñan dificultades ou esten interesadas en incrementa-la. Completase o tempo con xogos variados, recollida de información, paseos, etc.

Actividades para os nenos.

As actividades para os máis pequenos do concello lévanse a cabo de 10,00 a 13,00 horas tódolos días consistindo en actividades de reforzo escolar ós nenos escolarizados no colexio de Sandiás, a partir dos 6 anos. Ó remate das mesmas, e a partir das 11,30 h. – 12,00 h., realízanse actividades de animación e tempo libre, nas que poden participar todos os demais nenos interesados. Neste momento de lecer as actividades son variadas: debuxo, papiroflexia, talleres de reciclaxe, xogos diversos en pequeno e gran grupo, que favorecen as relacións e a cooperación, e tempo de xogo libre.

540 anos do derrubamento da torre de Sandiás durante a revolta irmandiña (Primavera do 1467

Artigo publicado en varios medios e revistas co gallo do 540 aniversario da Revolta Irmandiña (1467-2007)  no ano 2007.
A torre de Sandiás foi unha das moitas fortalezas galegas que foron derrubadas durante a revolta irmandiña de 1467. Nesta revolta as xentes dos pobos e das vilas rebeláronse contra os ¨moitos agravios, danos e males¨ que recibían desde as fortalezas (¨refuxio de malfeitores¨) dos señores, cabaleiros e prelados. Para iso, organizáronse en Irmandades leais ó Rei, uníndose na primavera de 1467 nunha gran insurrección xusticeira que ía derruba-la maior parte dos castelos e torres que había en Galicia e obrigar a parte da nobreza a fuxir cara a Portugal ou Castela (a primeira fortaleza derrubada foi a de Castelo Ramiro, preto de Ourense, da que se teñen novas que foi derrocada o 25 de abril de 1467). Na primavera de 1469 a nobreza contraatacou vencendo ós irmandiños, facendo reconstruír algunhas das fortalezas ós mesmos vasalos que as derrubaran.

Imos aproveitar esta celebración para dar a coñecer e a difundir, mediante o breve artigo que segue, a historia dun dos monumentos mais emblemáticos e coñecidos do concello de Sandiás: a súa torre.

A torre do Castro, como é coñecida polos veciños de Sandiás, foi construída sobre un antigo castro que ocupa unha situación estratéxica que lle permitía un control total do territorio. A súa fundación aparece envolta en varias lendas relacionadas, incluso, con Bernardo do Carpio (século IX), aínda que o máis seguro é que fora construída na primeira metade do século XII, formando parte dunha serie de fortalezas (A Pena, Porqueira e Celme) realizadas entre os séculos XI e XII para o control da Limia.

Participou nas guerras fronteirizas pola posesión do condado da Limia, entre o monarca Afonso VII de Castela e León e Afonso Henriques de Portugal, o futuro Afonso I de Portugal. No ano 1386 foi asaltada polo duque de Lancaster, pretendente á coroa de Castela. No século XV vai ser posesión de Alonso Pimentel, o conde de Benavente, punta de lanza da nobreza de Castela en Galicia que tamén vai se-lo señor da vila de Allariz, preto de Sandiás. Durante a revolta antiseñorial da primavera de 1467 vai ser derrubada polos irmandiños que estaban a sitiar o castelo de Allariz. A partir deste momento non sabemos se foi reconstruída ou non, posto que algún autor opina que endexamais se reconstruíu, mentres que a maioría deles opina que foi reconstruída polos Pimentel despois de 1469. Algún destes autores chegan a opinar que foi destruído polo famoso Pedro Madruga nas loitas sucesorias (1474-1479) entre os partidarios da irmá do rei (entre eles os Pimentel), a futura raíña Isabel a Católica, e os da filla do rei, Xoana a Beltranexa (apoiada por Pedro Madruga).

Na guerra hispano-lusitana do século XVIII foi punto de concentración de tropas para a súa posterior distribución a diferentes puntos da fronteira durante un episodio da Guerra de Sucesión Española (1704 -1715). Foi posesión das máis poderosas familias da provincia. Hoxe só queda parte da torre da homenaxe, na que se poden admira-los seus grosos muros. Constaba, ademais de soto, de 3 pisos e terraza superior. Ó seu pé pódese admirar unha extraordinaria panorámica da desecada lagoa de Antela e da Limia Alta.

Como chegar: A torre de Sandiás é unha das imaxes máis coñecidas da provincia de Ourense, por atoparse no alto dun outeiro moi preto da autovía A-52. Para chegar ata ela hai que saír na Saída 202 (Sandiás) desta autovía e seguila estrada N-525 ata o pobo de Sandiás; desde alí tense que cortar á esquerda cara ás Pegas e segui-los indicadores ata a aldea do Castro. Ó chegar á última casa só teñen que dar un pequeno paseo ata chegar á torre.

Para ver fotografías da torre de Sandiás podes visita-la Galería de Imaxes da web de Cultura Popular do Concello de Sandiás: http://www.flickr.com/photos/limiao/